Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏ

ƏLLƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > alla. nənni. lay lay. {cocoq dilinidə, anlayışsız danışıq. səsi səsə uydurmaq. lal kimi danışmaq. yəpsəm yupsum söyləmək. alğın (dəli. vurqun. halu) kimi qonuşmaq}

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-çilə, yumaq iplərin, əllə sarıldığı çığrıq, cəhrə, çöhrə: kələbək. kəbələk. kəpənək. kəpələk. örəkə. hörəkə. hörükə. gülcən. gülcənə

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-eşq oddur əllə tutulmaz, dönər daşa utulmaz

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-əllə ayaq tez doyar, gözlə damağ, heç doymaz (doyar: toxlanar. yorular) (damağ: boğaz)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-könüllə ölç, əllə biç. (kişi yaşamın dadın almaq istərsə, könlün sözü, dili ilə yaşamı sürməlidir)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-könüllə ölç, əllə biç. (kişi yaşamın dadın almaq istərsə, könlünün sözü, dili ilə yaşamı sürməlidir)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-tanrı iki əllə bir başa çırpmaz

ƏLLƏ : Turuz Dictionary


əllə könlün gizini mən bilə bilməm, əldən gedənin nisgili könlümdə can almış

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

yoğur. çapış. çalbış. uğraş. sə'y ed. himmət ed. cəhd ed.
mutluluq əllə tutulmur, içdə duyulur.
əllə səpilər, ağzıla yığılar. (tapmaca). (yazış. oxuş)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-için çəksə gözün görsə, əllə beyin öğrəşər.
iki əllə qapmaq: kavraqlamaq. kavralamaq.
iki əllə ovuclamaq, ovuclamaq: kavzallamaq. kovzallamaq.
oraqla biçilən əllə tutulan əkin tutamı: kavrama

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-çilə, yumaq iplərin, əllə sarıldığı çığrıq, cəhrə, çöhrə: kələbək. kəbələk. kəpənək. kəpələk. örəkə. hörəkə. hörükə. gülcən. gülcənə

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-eşq oddur əllə tutulmaz, dönər daşa utulmaz

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-əllə ayaq tez doyar, gözlə damağ, heç doymaz (doyar: toxlanar. yorular) (damağ: boğaz)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-könüllə ölç, əllə biç. (kişi yaşamın dadın almaq istərsə, könlün sözü, dili ilə yaşamı sürməlidir)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-könüllə ölç, əllə biç. (kişi yaşamın dadın almaq istərsə, könlünün sözü, dili ilə yaşamı sürməlidir)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-tanrı iki əllə bir başa çırpmaz

ƏLLƏ : Turuz Dictionary


əllə könlün gizini mən bilə bilməm, əldən gedənin nisgili könlümdə can almış

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

yoğur. çapış. çalbış. uğraş. sə'y ed. himmət ed. cəhd ed.
mutluluq əllə tutulmur, içdə duyulur.
əllə səpilər, ağzıla yığılar. (tapmaca). (yazış. oxuş)

ƏLLƏ : Turuz Dictionary

-için çəksə gözün görsə, əllə beyin öğrəşər.
iki əllə qapmaq: kavraqlamaq. kavralamaq.
iki əllə ovuclamaq, ovuclamaq: kavzallamaq. kovzallamaq.
oraqla biçilən əllə tutulan əkin tutamı: kavrama