Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏŞİ

ƏLLƏŞİ : Turuz Dictionary

əlləşi. çabası.
iş bilənin kəlləsi, severlərin əlləşi. (severlərin: ziyrəklərin)

ƏLLƏŞİ : Turuz Dictionary

əlləşi. çabası.
iş bilənin kəlləsi, severlərin əlləşi. (severlərin: ziyrəklərin)