Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏŞDİRİLMƏK

ƏLLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* handled; to be* fumbled; to be* touched, to be* rummaged; tib. to be* palpated

ƏLLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Əlle yox-
lanmaq.
Əlle qarışdmlmaq, axtarılmaq, terpe-dilmek. Gəlib gördüm ki, masanın üstün-dəki kağızlar əlləşdirilmişdir.