Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏNMİŞ

ƏLLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əllək. təqəllübi. öz, əsil olmayan

ƏLLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əllək. təqəllübi. öz, əsil olmayan