Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏR

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-düzgünün dizginin alsın düzən əllər əlinə. (düzgün: dəsdur. proqram. bərnamə). (dizgin:yular. cilov. kontrol). (düzən: yasan. yaradan)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əllər dursa sağ əldə, bayraq qalar yerində

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əllər içi qabar-qabar, üstü damar damar

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-susduğumda içimdəsən, qonuşursam dilimdəsən, sən ki mənim hər yerimdəsən, arır əllər boş qalır ancaq

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-yorulmasın işliəyən əllər. (alqış)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əmçə sözün sürüb dünyada, yaman kişi oğru əllər yalın göz. (yalın göz: yırtıq, utsuz, həyasız)(əmçə: həmməşə. hamıçağ)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


söylər ağız durmasın, görən əllər armasın.
verən əllər boş qalmaz. (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun). (ağzı uğra aç)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


sevgilər sönük, əllər soyuq, havada donuq, buz devrinə alışsaq

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
keçmişlərdə demişlər.
əllər işləsin, ağzın dişləsin. indi deyilir.
kəllən işləsin, ağzın dişləsin.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
alan əllər aldıqların bilirlər, verən əldə verdiklərin bilməli. (hər işivi çək ilə, görən desin ha böylə). (çək: həd)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-düzgünün dizginin alsın düzən əllər əlinə. (düzgün: dəsdur. proqram. bərnamə). (dizgin:yular. cilov. kontrol). (düzən: yasan. yaradan)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əllər dursa sağ əldə, bayraq qalar yerində

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əllər içi qabar-qabar, üstü damar damar

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-susduğumda içimdəsən, qonuşursam dilimdəsən, sən ki mənim hər yerimdəsən, arır əllər boş qalır ancaq

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-yorulmasın işliəyən əllər. (alqış)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary

-əmçə sözün sürüb dünyada, yaman kişi oğru əllər yalın göz. (yalın göz: yırtıq, utsuz, həyasız)(əmçə: həmməşə. hamıçağ)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


söylər ağız durmasın, görən əllər armasın.
verən əllər boş qalmaz. (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun). (ağzı uğra aç)

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


sevgilər sönük, əllər soyuq, havada donuq, buz devrinə alışsaq

ƏLLƏR : Turuz Dictionary


işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
keçmişlərdə demişlər.
əllər işləsin, ağzın dişləsin. indi deyilir.
kəllən işləsin, ağzın dişləsin.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
alan əllər aldıqların bilirlər, verən əldə verdiklərin bilməli. (hər işivi çək ilə, görən desin ha böylə). (çək: həd)