Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRİ

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-əlləri yellənsə bayraq kimi

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-qınçıların əlləri, yerə döğər belləri. qara topraq gül açar, uğur bular elləri. (qınçıların: zəhmətkeşlərin)

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-əlləri sinədə birləşdirib, sayqıyla durmaq: qavşırmaq. qavıştırmaq

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-əlləri yellənsə bayraq kimi

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-qınçıların əlləri, yerə döğər belləri. qara topraq gül açar, uğur bular elləri. (qınçıların: zəhmətkeşlərin)

ƏLLƏRİ : Turuz Dictionary

-əlləri sinədə birləşdirib, sayqıyla durmaq: qavşırmaq. qavıştırmaq