Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRİN

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-kimsəni arxadan tutaraq, qolları ilə sarıb, əllərin kilitləyib, bastıra bastıra, basa basa gəzdirmək: çəmənə çəkmək. gəmənə, gəminə çəkmək

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-arxasınca əllərin su atmışdı

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


əllərin birbirinə çırpıb oynanan oyun: çıpçıp

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


qolların qovuşdurub, əllərin oğuşdurub.
qul olmayıb ərkinliyin dadın alın, dad verən qulçuların yadın alın, əllərin göydən götür, çal toprağı, alnınızın tərin töküb ödün alın. (yadın alın: unuta verin). (ödün: mükafat).
ulduzum gözlərin içindən keçir, yolum əllərin ortasından

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


bu soyuqda ən isti əlcək sənin əllərin, ən isti ocaq sənin qucağın

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-əllərin birbirinə kilitləmək, kitləmək: əl bağlamaq. qavşırmaq. qavıştırmaq

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-kimsəni arxadan tutaraq, qolları ilə sarıb, əllərin kilitləyib, bastıra bastıra, basa basa gəzdirmək: çəmənə çəkmək. gəmənə, gəminə çəkmək

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-arxasınca əllərin su atmışdı

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


əllərin birbirinə çırpıb oynanan oyun: çıpçıp

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


qolların qovuşdurub, əllərin oğuşdurub.
qul olmayıb ərkinliyin dadın alın, dad verən qulçuların yadın alın, əllərin göydən götür, çal toprağı, alnınızın tərin töküb ödün alın. (yadın alın: unuta verin). (ödün: mükafat).
ulduzum gözlərin içindən keçir, yolum əllərin ortasından

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary


bu soyuqda ən isti əlcək sənin əllərin, ən isti ocaq sənin qucağın

ƏLLƏRİN : Turuz Dictionary

-əllərin birbirinə kilitləmək, kitləmək: əl bağlamaq. qavşırmaq. qavıştırmaq