Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRİNTƏN

ƏLLƏRİNTƏN : Turuz Dictionary

-böyügün əllərindən öp, kiçiyin gözlərindən

ƏLLƏRİNTƏN : Turuz Dictionary

-böyügün əllərindən öp, kiçiyin gözlərindən