Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRƏ

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary

-açılan əllərə, nisgilli ürəklərə, yol çəkən gözlərə, quru qalan göllərə, yağıt yağış, yağdır yağış (yağış: yağmur. rəhmət)

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary

-mənliyim hanı!. qoyun deyiləm, əllərə baxam, ellərdən umam. (ellərdən
özgələrdən)

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary


yalanı qoğ, dazağı aç, kələyi poz, yaramaz sevgi düşə yad əllərə, güllər qala küllüklərə

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary

-açılan əllərə, nisgilli ürəklərə, yol çəkən gözlərə, quru qalan göllərə, yağıt yağış, yağdır yağış (yağış: yağmur. rəhmət)

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary

-mənliyim hanı!. qoyun deyiləm, əllərə baxam, ellərdən umam. (ellərdən
özgələrdən)

ƏLLƏRƏ : Turuz Dictionary


yalanı qoğ, dazağı aç, kələyi poz, yaramaz sevgi düşə yad əllərə, güllər qala küllüklərə