Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRTƏ

ƏLLƏRTƏ : Turuz Dictionary


əllərdə gəzmək: əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək

ƏLLƏRTƏ : Turuz Dictionary


əllərdə gəzmək: əldən ələ düşmək, gəzmək, keçmək