Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏRTƏN

ƏLLƏRTƏN : Turuz Dictionary


yad əllərdən min tikə, doğma eldən bir tikə

ƏLLƏRTƏN : Turuz Dictionary


yad əllərdən min tikə, doğma eldən bir tikə