Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏYİB

ƏLLƏYİB : Turuz Dictionary

-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq)

ƏLLƏYİB : Turuz Dictionary

-az söyləyib çox dinlə, az əlləyib çox işlə. (əlləmək: qurcalamaq)