Multilingual Turkish Dictionary

ƏLMƏK

ƏLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

almaq

ƏLMƏK : Turuz Dictionary

gəlmək. ilmək.
bizədə əliz.
keçdi uğur (fürsət. imkan) ilənmədim qatına: çatanmadım qulluğuna

ƏLMƏK : Turuz Dictionary


düllü gəlmək: dolandırmaq

ƏLMƏK : Turuz Dictionary

gəlmək. ilmək.
bizədə əliz.
keçdi uğur (fürsət. imkan) ilənmədim qatına: çatanmadım qulluğuna

ƏLMƏK : Turuz Dictionary


düllü gəlmək: dolandırmaq