Multilingual Turkish Dictionary

ƏLMƏZ

ƏLMƏZ : Turuz Dictionary


aşı pişən bizə gəlməz, işi düşən gələr

ƏLMƏZ : Turuz Dictionary


aşı pişən bizə gəlməz, işi düşən gələr