Multilingual Turkish Dictionary

ƏLO!

ƏLO! : Turuz Dictionary

keçirin!. buyurun!.
keçirin!. kimlə danışırım (görüşürüz. gəpləşiriz)

ƏLO! : Turuz Dictionary

keçirin!. buyurun!.
keçirin!. kimlə danışırım (görüşürüz. gəpləşiriz)