Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQÜT

ƏLQÜT : Turuz Dictionary

əlküt. əli yavaş. əli işə yatmıyan. bacarıqsız. aciz.
görünsəmdə əlküt, yazıq, saldım dağ daşa yağır

ƏLQÜT : Turuz Dictionary

əlküt. əli yavaş. əli işə yatmıyan. bacarıqsız. aciz.
görünsəmdə əlküt, yazıq, saldım dağ daşa yağır