Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQƏMƏK

ƏLQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlgəmək. ( < əkləmək. əğləmək). ilgəmək. bir nərsəni başqa bir nərsəyə artırmaq. keçirmək

ƏLQƏMƏK : Turuz Dictionary

əlgəmək. ələmək

ƏLQƏMƏK : Turuz Dictionary

əlgəmək. ələmək