Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQƏR

ƏLQƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlgər. əlqar. ( < ələ qaramaq). alqar. ələ baxan. təməkin. tamahkar

ƏLQƏR : Turuz Dictionary

əlgər. önqol. qolun dirsəklə bilək arasındaki bölüm sümüyü

ƏLQƏR : Turuz Dictionary

əlgər. önqol. qolun dirsəklə bilək arasındaki bölüm sümüyü