Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQƏRMƏK

ƏLQƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlgərmək. ələ gətirmək

ƏLQƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlgərmək. ələ gətirmək

ƏLQƏRMƏK : Turuz Dictionary

əlgərmək. qolundan tutmaq

ƏLQƏRMƏK : Turuz Dictionary

əlgərmək. qolundan tutmaq