Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQOL

ƏLQOL : Arin Turkish Etimology Dictionary

sayqı olaraq, kimsənin, nərsənin önündə əllərin, qolların qavuşturuq durumda durmaq

ƏLQOL : Turuz Dictionary

-əl qolu bağlamaq: çalqıçlamaq

ƏLQOL : Turuz Dictionary

-əl qolu bağlamaq: çalqıçlamaq