Multilingual Turkish Dictionary

ƏLSİLƏC

ƏLSİLƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

alqara. əlqərə. qolsiləc. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. çapıt. çavut. əlbezi. yağlıq. hovlə. yaylıq.əllik. dəsmal

ƏLSİLƏC : Turuz Farsca - Türkce

əlsilcək

ƏLSİLƏC : Turuz Farsca - Türkce

qolsilcək

ƏLSİLƏC : Turuz Farsca - Türkce

qolsiləc dəsmal