Multilingual Turkish Dictionary

ƏLSİZLƏRƏ

ƏLSİZLƏRƏ : Turuz Dictionary

-hər gələylə danışma, əlsizlərə basınma. (əlsizlərə: acizlərə)

ƏLSİZLƏRƏ : Turuz Dictionary

-hər gələylə danışma, əlsizlərə basınma. (əlsizlərə: acizlərə)