Multilingual Turkish Dictionary

ƏLSU

ƏLSU : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəsdəmaz. vizu;.
əlsulu: dəsdəmazlı.
əlsusuz: dəsdəmazsız.
əlsuya yetirmək:
dəsdəmaz almaq:
ayağ yoluna gedmək

ƏLSU : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlsuyu. yasar. dəsdəmaz. vizu.
əlsuyu almaq: əlsulanmaq dəsdəmaz almaq.
kiçik əlsu: işəmək.
böyük əlsu

ƏLSU : Turuz Dictionary

vizu. dəsdəmaz.
aşqazanı dolu, gözələ tikili gözü. əlsuyuyla (vizu) gəlsin mənidə yesin!

ƏLSU : Turuz Dictionary

vizu. dəsdəmaz.
aşqazanı dolu, gözələ tikili gözü. əlsuyuyla (vizu) gəlsin mənidə yesin!