Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏŞ

ƏLTƏŞ : Turuz Dictionary

əldəş. əlbir. qolbir. qoldaş. saldaş. saldış. yarğaş. yarqaş. həm dəst

ƏLTƏŞ : Turuz Dictionary

əldəş. əlbir. qolbir. qoldaş. saldaş. saldış. yarğaş. yarqaş. həm dəst