Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏŞMƏK

ƏLTƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əldəşmək əlləşmək. əl ələ vermək

ƏLTƏŞMƏK : Turuz Dictionary

əldəşmək əlləşmək. əl ələ vermək