Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏBARİZ

ƏLTƏBARİZ : Turuz Dictionary


birdə bağdad xəlifələrinə təbriz bağlarından gedən yemişlərə.
əltəbariz.
əttəbariz.
'təbriz sovqatı' deyilərdi: təbərəzə

ƏLTƏBARİZ : Turuz Dictionary


birdə bağdad xəlifələrinə təbriz bağlarından gedən yemişlərə.
əltəbariz.
əttəbariz.
'təbriz sovqatı' deyilərdi: təbərəzə