Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏNMƏZ

ƏLTƏNMƏZ : Turuz Dictionary

əldənməz. əldə edinməz.
yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz

ƏLTƏNMƏZ : Turuz Dictionary

əldənməz. əldə edinməz.
yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz