Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQİ

ƏLTƏQİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəki. əldək. əlaltıq. əl altında, hazır olan nərsə. movcud

ƏLTƏQİ : Turuz Dictionary

əldəki.
əldəki, ağızdakı, gözdəki, qulağdakına verilməz!..¶-keşgələr sarmasın dilin, qıl bitir əldəki işin. (keşgə: kaş ki) (görəcək işivi qıl qutar)

ƏLTƏQİ : Turuz Dictionary


əldəki siqar, asma çönüb asar bir gün

ƏLTƏQİ : Turuz Dictionary

əldəki.
əldəki, ağızdakı, gözdəki, qulağdakına verilməz!..¶-keşgələr sarmasın dilin, qıl bitir əldəki işin. (keşgə: kaş ki) (görəcək işivi qıl qutar)

ƏLTƏQİ : Turuz Dictionary


əldəki siqar, asma çönüb asar bir gün