Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQİN

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary

əldəkin.
kölgəni bıraq ışığı tut, gözdəkin ötür, əldəkin ut

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary

əldəkin.
oldu öldü qaçılmaz, sən əldəkin tutqına

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary


yaşam güdə keçənləri doğrutma, keçmişinlə savaşma, yaraların sanaşma, yüksək tutun əldəkin, ilgəri qoy gözdəkin. (keçənləri doğrutma: keçmişini təbrəə eləmə). (ilgəri qoy: önündə tut)

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary


şıllaq atıb osduran, yelə verər əldəkin, dincəşibən düşüngən, ələ alır göydəkin

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary

əldəkin.
kölgəni bıraq ışığı tut, gözdəkin ötür, əldəkin ut

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary

əldəkin.
oldu öldü qaçılmaz, sən əldəkin tutqına

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary


yaşam güdə keçənləri doğrutma, keçmişinlə savaşma, yaraların sanaşma, yüksək tutun əldəkin, ilgəri qoy gözdəkin. (keçənləri doğrutma: keçmişini təbrəə eləmə). (ilgəri qoy: önündə tut)

ƏLTƏQİN : Turuz Dictionary


şıllaq atıb osduran, yelə verər əldəkin, dincəşibən düşüngən, ələ alır göydəkin