Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQİNƏ

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əldəkinə qıvan artsın. (qıvan: bəğin. sevin)

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əldəkinə ürək onsa, baş bildiyin edər. (onsa: razı olsa)

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary


keçmişivi dəğişməyə çalışma, gündəkinə əldəkinə alışma

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-umuqlara inam yox, umutlara dayancım, əldəkinə güvəncim

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əldəkinə qıvan artsın. (qıvan: bəğin. sevin)

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əldəkinə ürək onsa, baş bildiyin edər. (onsa: razı olsa)

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary


keçmişivi dəğişməyə çalışma, gündəkinə əldəkinə alışma

ƏLTƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-umuqlara inam yox, umutlara dayancım, əldəkinə güvəncim