Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVİDA DEMƏK

ƏLVİDA DEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üzərikmək üzərişmək. üzərgişmək. vidalaşmaq