Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVANLIQ

ƏLVANLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. colourfulness, variegation, variegatedness

ƏLVANLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əlvan şeyin halı, görü-nüşü; rengberenglik, rengarenglik. çiçək-lərin əlvanlığı.
Əlvan bezenmiş şey, yer ve s. Bayram münasibəti ilə şəhərin hər yeri əlvanlıqlarla dolu idi.