Multilingual Turkish Dictionary

ƏLYAZI

ƏLYAZI : Turuz Dictionary

qolyazı. dəstxətt

ƏLYAZI : Turuz Dictionary

qolyazı. xətti dəsd

ƏLYAZI : Turuz Dictionary

qolyazı. dəstxətt

ƏLYAZI : Turuz Dictionary

qolyazı. xətti dəsd