Multilingual Turkish Dictionary

ƏM

ƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

im. niyyət. hədəf.
tətik. im. rəmz. gizli açar

ƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

am.
qadının dişilik ayqıtı.
ilaç

ƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

em. ən.
əm köp: ən çox.
əm gitcə: ən kiçik.
əm ullu ən böyük

ƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

həm

ƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

yəm < yam (< yamamaq).
arnaş. əlac. dərman.
bəxyə.
yaramın yəmin iki gün sonra açacaq.
tanrım sənə sundum əlim, səndən artıq (başqa) yoxdur əmim.
acı əm, im: acı əlac.- əmə yaramamaq: çara olmamaq

ƏM : Turuz Dictionary

yam. yorum. yaxım. yaxın. mərhəm

ƏM : Turuz Dictionary

dərman. ilac.
ağrılara əm boldu

ƏM : Turuz Dictionary

(< yəm. yem). əm səm. ot. dava dərman.
çara. ilac. dərman.
bu dərdə əm bulan gəlsin.
əm bulunmaz dərdə düşəli.
əmsi umsuz: yolsuz, ümütsüz

ƏM : Turuz Dictionary

-ortançıllıq əm bolur. (ortançıllıq: e'tidal). (əm: dərman)

ƏM : Turuz Dictionary

yam. yorum. yaxım. yaxın. mərhəm

ƏM : Turuz Dictionary

dərman. ilac.
ağrılara əm boldu

ƏM : Turuz Dictionary

(< yəm. yem). əm səm. ot. dava dərman.
çara. ilac. dərman.
bu dərdə əm bulan gəlsin.
əm bulunmaz dərdə düşəli.
əmsi umsuz: yolsuz, ümütsüz

ƏM : Turuz Dictionary

-ortançıllıq əm bolur. (ortançıllıq: e'tidal). (əm: dərman)