Multilingual Turkish Dictionary

ƏMÇƏ

ƏMÇƏ : Turuz Dictionary

-əmçə sözün sürüb dünyada, yaman kişi oğru əllər yalın göz. (yalın göz: yırtıq, utsuz, həyasız)(əmçə: həmməşə. hamıçağ)

ƏMÇƏ : Turuz Dictionary

-əmçə sözün sürüb dünyada, yaman kişi oğru əllər yalın göz. (yalın göz: yırtıq, utsuz, həyasız)(əmçə: həmməşə. hamıçağ)