Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİL

ƏMİL : Turuz Dictionary

emil. yamıl. yumşaq.
yamıl uşaq

ƏMİL : Turuz Dictionary

əmir. həmil. yamıl. usul. yumuş

ƏMİL : Turuz Dictionary

emil. yamıl. yumşaq.
yamıl uşaq

ƏMİL : Turuz Dictionary

əmir. həmil. yamıl. usul. yumuş