Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİN OLMA

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

dayanış

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

dayanma

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

güməniş

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

gümənmə

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

güvəniş

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

güvənmə

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

inanış

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

inanma

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

işənmə

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

sığınış

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

sığınma

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

söyəniş

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

söyənmə

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

söykəniş

ƏMİN OLMA : Turuz Farsca - Türkce

söykənmə