Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİN-AMANLIQ

ƏMİN-AMANLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
tranquility; quiet; calmness; içtimai əmin-amanlıq public quiet / tranquility; əmin-amanlıq yaratmaq to pacify;
[sülh] peace; əmin-amanlıq şəraitində in peace, in time of peace; əmin-amanlıq dövrü peace-time;
[asayiş] law and order; əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq to preserve law and order

ƏMİN-AMANLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Sakitlik, asayiş, bir yerde qayda ve nizamın hökm sürdüyü hal. Nədənsə sizin dəstəniz Təbrizə girdiyi gün-
ƏMİN-ARXAYIN
dən bəri əmin-amanlıq yarada bilmədi. M.S.Ordubadi. Müşavirənin gedişindən gö-rünürdü ki, heç bir qəzada əmin-amanlıq yarana bilməmişdir. S.Rehimov.