Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİNMƏK

ƏMİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmqənmək. zəhmət çəkmək

ƏMİNMƏK : Turuz Dictionary

əmgişmək. əmgənmək. əmikmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin

ƏMİNMƏK : Turuz Dictionary

əminmək. çalışmaq. zəhmətə düşmək

ƏMİNMƏK : Turuz Dictionary

əmgişmək. əmgənmək. əmikmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin

ƏMİNMƏK : Turuz Dictionary

əminmək. çalışmaq. zəhmətə düşmək