Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİNSİZLİQ

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

çəkingənliq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

durqasızlıq əmniyyətsiziliq. etimadsızlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

güvəncəsizliq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

güvənəksizliq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

güvənişsizliq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

güvənməzliq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

güvənsizlik

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

inamsızlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

inancsızlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

inanmazlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

işəncsizlik

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

işənsizlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

qıvansızlıq

ƏMİNSİZLİQ : Turuz Farsca - Türkce

qorxululuq