Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİQLİ

ƏMİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmikli.
yumuqlu. umuqlu. umaqlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə;li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.
əmzikli. körpəli. sütəmərli. kiçik bəbəsi olan

ƏMİQLİ : Turuz Dictionary

əmikli. süt verən

ƏMİQLİ : Turuz Dictionary

əmikli. süt verən