Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİQTƏN

ƏMİQTƏN : Turuz Dictionary


bir əmikdən, döşdən, qaynaqdan soran, doyulan uşaqlar, doyulmuş olanlar: əmikdaş

ƏMİQTƏN : Turuz Dictionary


bir əmikdən, döşdən, qaynaqdan soran, doyulan uşaqlar, doyulmuş olanlar: əmikdaş