Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİRNAMƏ

ƏMİRNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyurdum buyrultu. yarlıq. salım fərman