Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİZDİRMƏK

ƏMİZDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to suckle [d.], to nurse [d.], to give* suck [to]; Bütün məməlilər öz balalarını əmizdirir All mammals suckle their youngs

ƏMİZDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Döşden süd vermek. Ana körpəsini əmizdirir.
Əvvəl əmizdirir öz körpəsini; Uşaq gülümsəyib kəsir səsini. S.Vurğun. Nərgiz quymaq yedi və uşağı əmizdirdi. Ə.Veliyev.
ƏMİZDİRTMƏ