Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİZTİRİLMİŞ

ƏMİZTİRİLMİŞ : Turuz Dictionary

-körpəsi ölən bir inəyi sağdırmaq üçün əmizdirilmiş başqa bir bizov: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc

ƏMİZTİRİLMİŞ : Turuz Dictionary

-körpəsi ölən bir inəyi sağdırmaq üçün əmizdirilmiş başqa bir bizov: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc