Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏKDAŞLIQ

ƏMƏKDAŞLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[birgə iş] collaboration; [birgə fəaliyyət] cooperation;
[qəzetdə, jurnalda] contribution; əməkdaşlıq etmək 1] to collaborate [with]; to co-operate [with], to play ball [with] idiom.: Müdiriyyət onlarla əməkdaşlıq etməkdən imtina etdi The management refused to play ball with them 2] [qəzetlə, jurnalla və s.] to contribute [to a newspaper, magazine, etc.]; 3] [qəzetdə, jurnalda və s. işləmək] to work [on a newspaper, magazine, etc.]; sıx əməkdaşlıq close collaboration / co-operation; əməkdaşlıqdan imtina etmək to refuse to co-operate

ƏMƏKDAŞLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
İşleme, çalışma. □ Əməkdaşlıq etmək
1) birine kömek etmek. Təcrübə işlərində professora əmək-daşlıq etmək; 2) emekdaş olmaq, işlemek. Qəzetdə əməkdaşlıq etmək. Jurnalda əmək-daşlıq etmək.
Birge fealiyyet, iş, birge çalışma. Hər-bi əməkdaşlıq. Kosmosu tədqiq etmək sahəsində ölkələrin əməkdaşlığı. □ Əmək-daşlıq etmək
birge işlemek.