Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏL EDMƏK

ƏMƏL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eləmək iləmək. edəmək idəmək. idmək. edmək. qılmaq. iş görmək. hərəkət etmək. əncam vermək.
səs küy edməyin (olmasın).
səndən edmək, ondan vermək: səndən hərəkət, ondan bərəkət