Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLİ CƏRRAHİ KƏRDƏN

ƏMƏLİ CƏRRAHİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

açmaq yarçmaq. yarmaq.
qarnın açıb çıxartdılar