Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLİ TƏCRÜBƏ

ƏMƏLİ TƏCRÜBƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənək

ƏMƏLİ TƏCRÜBƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənəmə

ƏMƏLİ TƏCRÜBƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənəy

ƏMƏLİ TƏCRÜBƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənəyim