Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLİSALEH

ƏMƏLİSALEH : Azerbaijani English Dictionary

s. upright, honest, honestminded; əməlisaleh adam uprighted / honest / honestminded man*

ƏMƏLİSALEH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Əmelinde, işin-de, hereketinde düz olan, doğru hereket eden, eyrilikle işi olmayan (adeten istehza, kinaye ve ya zarafatla deyilir). Əməlisaleh adam. Bunu əməlisaleh adamlar bilər.
Indi bilmirəm, sən necə əməlisaleh adamsan ki, yenə də məni adam elədin. "M.N.letif." [Qarı:] A qız, çimnaz, ey! Sən ki əməlisaleh kişinin qızısan, özün də yazığın biri! Necə oldu ki, axı uşağını qoydun onlara qoşuldu? Ə.Əbülhesen. // is. menasında. Əməlisa-lehlər cənnətə və bədəməllər cəhənnəmə da-xil olacaqlar. C.Memmedquluzade.